Webbundersökning av Vellinge.se

Vi genomför en undersökning över funktionen på vellinge.se. 
Dina personuppgifter
Vellinge kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information hittar du på Vellinge.se/personuppgifter.
Demografi

Question Title

* 1. Kön

Question Title

* 2. Ålder

Question Title

* 3. Boende i kommunen?

Question Title

* 4. Förstagångsbesökare

Användbarhet på Vellinge.se

Question Title

* 5. Hur skulle du betygsätta användarvänligheten på webben (lätt att använda och lätt att förstå)

Question Title

* 6. Hur skulle du betygsätta strukturen på webben (lätt att navigera, logiskt, tydlig, snabb)

Question Title

* 7. Hittade du informationen du sökte?

Question Title

* 8. Vilken typ av information letade du efter?

Question Title

* 9. I vilken roll besöker du kommunens webbplats vid detta tillfälle?

Question Title

* 10. Saknar du något eller tycker du vi ska förändra något på vår webbplats?

- Vi kan tyvärr inte emot felanmälningar via denna enkät då den är helt anonymiserad.

 
100% of survey complete.

T