Question Title

* 1. Hur tyckte du Mångfaldsveckan 2016 gick?

  Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt
Vad är ditt intryck av Mångfaldsveckan 2016?
Hur levde Mångfaldsveckan 2016 upp till dina förväntningar?

Question Title

* 2. Tycker du att Mångfaldsveckan skall arrangeras igen 2017?

Question Title

* 3. Vad skulle kunna göra Mångfaldsveckan 2017 ännu bättre?

T