Vi vill veta mer om ditt fiske. Dina svar hjälper oss att utveckla fisket och fiskevården i Sverige.

Enkäten tar inte mer än några minuter att besvara. Alla svar behandlas anonymt.

När du svarat på enkäten har du möjlighet att vara med i utlottningen av tre stycken varma tröjor av modellen "Mistral" från Didriksons.

Om du vill delta i utlottningen anger du din mailadress sist i enkäten. Svara då senast 28 september. Stort tack för din medverkan!

Question Title

* 1. Hur ofta fiskar du?

T