Denna utbildning omfattar två ”spår”: ett för läkare och ett för annan sjukvårdspersonal.

Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion innehåller aktuell information om handläggningen av urtikaria, följt av en kontrollfråga med svar för att underlätta din inlärning.

När du har genomgått utbildningen om urtikaria för läkarkåren har du förhoppningsvis lärt dig mer om hur man handlägger patienter med främst kronisk urtikaria baserad på de europeiska riktlinjerna.

Question Title

Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?

T