Läsarundersökning 2018! Tack för att du vill hjälpa oss att bli bättre!

Question Title

* 1. Inom vilket/vilka områden är du verksam i?

Question Title

* 2. Jobbar du inom forskning, teknik/IT eller annat?

Question Title

* 3. Jobbar du inom den privata eller offentliga sektorn?

Question Title

* 4. Vilken roll har du inom ditt området?

Question Title

* 5. Är du en leverantör, distributör eller konsult?

Question Title

* 6. Vilken inriktning jobbar du med?

Question Title

* 7. Vad vill du förbättra eller utveckla inom din verksamhet?

Question Title

* 8. Vad är er verksamhets största utmaning 2018?

Question Title

* 9. Lite personligt om dig?

Question Title

* 10. Ålder

Question Title

* 11. Hur ofta besöker du  IT-hälsa.se?

Question Title

* 12. Vad vill du läsa mer om på it-hälsa.se?

Question Title

* 13. Önskar du få Nyhetsbrevet?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T