Effekterna av Corona

Coronaviruset har varit på agendan under 2020 och vi vill genom denna enkät få en uppfattning om effekterna för ditt företag. Den här enkäten bygger på samma frågor som vi ställde i våras och vi vill nu veta hur ni ser på situationen efter sommaren. Svaren ligger till grund för våra diskussioner med myndigheterna. Vi kommer att redovisa dem endast aggregerat även om enskilda kommentarer kan citeras anonymt.
Tack för att du deltar.

Question Title

* 1. Vilken huvudsaklig bransch tillhör er verksamhet?

Question Title

* 2. Antal anställda i företaget

Question Title

* 3. Är företaget medlem i någon branschorganisation?

Question Title

* 4. Hur har företagets totala omsättning påverkats den senaste tiden?
(jämfört med fjolåret)

Question Title

* 5. Bedömer ni att er verksamhet påverkas framåt?

Question Title

* 6. Har ni genomfört eller planerar ni personalåtgärder

Question Title

* 7. Har företagets konkursrisk ökat väsentligt den senaste tiden?

Question Title

* 8. Kan er verksamhet fortsätta med flexibla lösningar under Coronakrisen?

Question Title

* 9. Hur påverkas er verksamhet av följande

  mycket negativt negativt ingen påverkan positivt mycket positivt
Rekommendationerna om social distansiering
Eventuell stängning av offentliga utrymmen
Eventuell stängning av skolor och dagis
Eventuell stängning av restauranger, barer och cafeer
Begränsningen av Finlands yttre gränser för arbetspendling
Begränsningen av Finlands yttre gränser för resenärer (exkl arbetspendling)
Eventuellt påbud om ansiktsmasker på offentliga platser
Eventuell öppning av gränserna inom Norden

Question Title

* 10. Hur bedömer du att Finlands regering har hanterat Coronaepidemin?

Question Title

* 11. Hur bedömer du att Finlands regering har hanterat de ekonomiska konsekvenserna av Coronaepidemin?

Question Title

* 12. Hur bedömer du att Ålands landskapsregering har hanterat Coronaepidemin?

Question Title

* 13. Inför hösten diskuteras olika politiska åtgärder för att stödja näringslivet. Vilka åtgärder skulle hjälpa er verksamhet?

Question Title

* 14. Vad kunde Ålands Näringsliv göra för att stödja ditt företag?

Question Title

* 15. Övriga kommentarer

T