Förändringarna som vi tillsammans arbetar med i vår verksamhet kan lätt skapa oro, frustration och stress. Trivselgruppen vill gärna vara med och skapa aktiviteter för en fortsatt trivsel med god gemenskap och arbetsglädje i det vi gör. Den här enkäten gör vi för att få inspel och förslag till gruppen.

Question Title

* 1. Känner du dig orolig inför omorganisationen i Drakfastigheter?

Question Title

* 2. Vilka gemensamma aktiviteter borde Trivselgruppen ordna för att minska stressen hos oss medarbetare och öka gemenskapen i Drakfastigheter?

Question Title

* 3. Vad är du beredd att bidra med i arbetet med att minska stressen hos oss medarbetare och öka gemenskapen i Drakfastigheter?

0 av 3 besvarad(e)
 

T