Tack för att du tar dig tid!

Denna enkät är en viktig del i vår kommuns utvecklingsarbete. Genom att svara på frågorna ger du kommunen och Region Örebro län information som används för att stärka hela länet. Tack vare dina svar kan vi erbjuda insatser som främjar besöksnäringens behov. Du bidrar också till en ökad förståelse för besöksnäringens framgångsfaktorer och dess betydelse för vår kommun.
 
Informationen om hur just du har valt att svara delas aldrig med tredje part utan ingår i ett större kartläggningsarbete.
 
Enkäten består av 25 flervalsfrågor och tar 5-10 minuter att fylla i.
 
Enkätundersökningen utförs av Svensk Destinationsutveckling AB och är en del i ett arbete för att stärka besöksnäringen i Region Örebro län.

Question Title

* 1. Företagsnamn

Question Title

* 2. Organisationsnummer, 10 siffror

Question Title

* 3. Ange ditt huvudsakliga verksamhetsområde

T