Question Title

* 2. Hur upplever du företagets omsättning hittills under 2018?

Question Title

* 3. Hur upplever du efterfrågan på dina produkter/tjänster?

Question Title

* 4. Min verksamhet kännetecknas i dagsläget av?

Question Title

* 5. Övriga kommentarer

T