LRF:s branscher genomför tillsammans med samarbetspartners en enkätundersökning om tillgång på strömedel.

Vi behöver ett utökat faktaunderlag och kartlägger därför strötillgången samt vilka konsekvenser en eventuell brist kan få.  

Enkäten görs i samarbete med:
-LRF Kött (SGF, SNP, SF, LP)
-LRF Mjölk
-LRF Häst
-Gård och Djurhälsan
-Växa
-Skånesemin
-Rådgivarna i Sjuhärad

Vi uppskattar om du tar dig tid att svara på frågorna. 

Med vänlig hälsning

 Fredrik Sundblad och Jeanette Elander, LRF Kött

Question Title

* 2. Vilken/vilka verksamheter har du huvudsakligen på din gård? Det är möjligt att ange flera svar.

Question Title

* 3. Vilket huvudsakligt strömedel använder du i din verksamhet?

Question Title

* 4. Ungefär hur stor andel av ditt ströbehov producerar du själv under ett "normalår"?

Question Title

* 5. Vilken lagringskapacitet av egenproducerat strömedel (halm) har du i din verksamhet?

Question Title

* 6. Hur stor är din halmskörd i år jämfört med ett "normalår"?

Question Title

* 7. Har du hittat alternativa strömedel för att komplettera ditt behov av strömedel?

Question Title

* 8. Har ditt strömedel tillräcklig hygienisk kvalitet för att fungera bra i din verksamhet?

Question Title

* 9. Hur mycket uppskattar du att ditt egenproducerade strömedel har ökat i produktionskostnad(%)  jämfört med ett "normalår"?

0 200
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 10. Hur mycket uppskattar du att ditt inköpta strömedel har ökat i pris (%)
jämfört med ett "normalår"?

0 200
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 11. Känner du en oro för att brist på strö kan påverka djurvälfärden i din verksamhet, t.ex. renheten på dina djur m.m.?

Question Title

* 12. Önskar du mer kunskap för att optimera din ströanvändning?

Question Title

* 13. Om du vill ha information om strö och ströstrategier, ange din e-postadress nedan (om du anger din e-post kommer denna endast användas för utskick om strömedel samt inbjudningar till träffar om strömedelrelaterade frågor):

T