Question Title

* 1. Vad jobbar du i huvudsak som?

Question Title

* 2. Var jobbar du i huvudsak?

Question Title

* 3. 2 stars and 1 wish
Vad tycker du har varit absolut bäst med nyhets/temabreven som du fått under läsåret? Och har du någon önskan?

Question Title

* 4. Till sist – Är det något mer du vill säga kopplat till branscher/arbetsliv/externa aktörers kommunikation och stöd till skolans Studie- och yrkesvägledning?

0 av 4 besvarad(e)
 

T