* 1. Kön?

* 2. Ålder?

* 3. Var bor du?

* 4. Hur ska Enköpings stad utvecklas fram till 2040?

T