Frågeformulär

Tack för att du tar dig tiden att besvara våra frågor!

Vår rekryteringsprocess bygger på en icke-diskriminerande kompetensbaserad metod. Detta innebär att du i första fasen anonymt får besvara ett antal frågor, som sedan poängsätts. Svaren är helt anonyma tills dess att poängen har sammanställts och urvalet av lämpliga kandidater har gjorts.

På sista sidan i enkäten får du sedan lämna dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna ser vi först när det blir aktuellt att ta kontakt med dig.

För en komplett ansökan måste samtliga frågor ha besvarats. Sista ansökningsdag är 5 April 2020 kl. 23.59. Vi kontaktar de vi kallar på intervju efter sista ansökningsdag.

Observera att ingen bekräftelse på dina inskickade svar kommer via mail. 

Question Title

* 1. Centralasiengrupperna är en organisation som arbetar nära centralasiatiska gräsrotsorganisationer i civilsamhället. Vi jobbar hela tiden med att stötta våra partners i deras arbete, bland annat genom förmedla resurser, och bygga kunskaper och förmågor m.m. Det är därför viktigt att projektansvarig känner till, och har kunskaper och erfarenheter av civilsamhället, i Sverige och/ eller utomlands. Berätta kortfattat om dina tidigare erfarenheter av att jobba inom civilsamhället (max 500 ord).

Question Title

* 2. Centralasiengrupperna works within four thematic areas: 1) young people's democratic organising; 2) gender and rights of women/ girls, 3) conflict transformation and 4) Environment and climate. Give examples of your previous experiences working with one or more of these thematic areas. What do you believe is important when working within these thematic areas? Give your answer in English (max 500 words).

Question Title

* 3. Projektansvarig kommer att jobba med alla delar inom projektcykeln: planering, samordning, och uppföljning och utvärdering av projektets olika delar samt att rapportera till relevanta aktörer. Därför är det viktigt att personen har erfarenheter, kunskaper och färdigheter inom alla områden. Beskriv dina tidigare erfarenhet av att arbeta med hela projektcykeln. Vad tycker du är viktigt att tänka på inom varje steg? (max 500 ord).

Question Title

* 4. Andra meriterande kvalifikationer som du tycker är relevanta? (max 300 ord)

T