Enkät rörande behov och intresse för ny teknik kring vatten och avloppshantering på Gotland

Hej!

Som vi alla vet behöver vi fundera kring hur vi hanterar vatten och avlopp på Gotland. De senaste årens torra somrar har visat hur viktigt det är att vi har en hållbar vattenkonsumtion. Samtidigt ser många av oss fram emot alla besökare och nyinflyttade till vår vackra ö och vi vill kunna fortsätta visa upp allt vad Gotland har att erbjuda. Det pågår också många satsningar runt om Gotland för att analysera utmaningarna kring vatten och avlopp, och ny teknik utvecklas ständigt som kan göra en ordentlig skillnad i hur vi konsumerar och renar vatten, både för enskilda hushåll och för turistanläggningar, företag och samhället i stort.


Den här enkäten syftar till att få en bättre insyn i hur stort problemet är för hushåll som har egna brunnar och hur många som funderat på att investera i ny teknik och hantering av vatten och avlopp. Vi vill även veta om det finns privatpersoner eller företag som skulle vilja veta mer om kommande projekt och insatser där man kan delta på olika sätt.
 

Green Forest Advisors, som organiserat den här enkäten, jobbar med flera svenska innovatörer och startupföretag som utvecklar nya tjänster och produkter. Aktörer som gärna vill använda Gotland som en testbädd för att se vilken nytta deras lösningar skulle kunna göra.


Vi hoppas du har några minuter över att svara på frågorna. Sätt ett kryss eller en cirkel kring det svar som passar bäst. Du får också gärna skriva ner mer detaljerad info om du har möjlighet.

Stort tack!
Marcus Grünerwald – Green Forest Advisors

P.S. Om du har några funderingar kring ovanstående frågor maila mig gärna direkt på marcus@greenforestadvisors.com

eller slå mig en signal på 0730 932 985.

Question Title

* 1. Har du en egen brunn?

Question Title

* 2. Hur många är ni i hushållet?

Question Title

* 3. Hur mycket vatten använder hushållet per dag

Question Title

* 4. Har du problem med vattenkvaliteten?

Question Title

* 5. Ändras vattenkvaliteten beroende på säsong, väder etc.?

Question Title

* 6. Har du gjort en vattenkvalitetskontroll de senaste 5 åren?

Question Title

* 7. Använder du någon teknik för att rena ditt vatten?

Question Title

* 8. Om du svarade ja på fråga 7, finns det några utmaningar / problem med tekniken som du vill slippa?

Question Title

* 9. Hur hanteras ditt avloppsvatten idag? (t.ex. septiktank med utlakningsfält som töms av kommunen)

Question Title

* 10. Ser du ett behov av att använda ny teknik för rening av dricksvatten (exempel avsaltning, vattenmjukgörare, filter för grumlighet, kemisk behandling av bakterier)?

Question Title

* 11. Ser du ett behov av att förändra hur ditt avloppsvatten hanteras i framtiden?

Question Title

* 12. Skulle du överväga att investera i ny teknik för att förbättra vattenkvaliteten?

Question Title

* 13. Skulle du överväga att investera i ny teknik för att rena avloppsvatten?

Question Title

* 14. Skulle du överväga att investera i ny teknik för att minska mängden föroreningar som kommer ut i miljön?

Question Title

* 15. Skulle du överväga att investera i ny teknik för att minska vattenförbrukningen

Question Title

* 16. Skulle du föredra att ha ett dedikerat system för vattenrening för ditt eget hem, eller skulle du kunna tänka dig en större delad vattenreningsenhet som levererar till flera hus i ditt område?

Question Title

* 17. Skulle du föredra att köpa eller hyra (månadshyra) teknik för vattenrening

Question Title

* 18. Hur viktiga är följande parametrar för dig om du investerar i ny teknik (använd skalan 1–5 med 1 som lägst): Kostnad

Question Title

* 19. Tillförlitlighet

Question Title

* 20. Effektivitet

Question Title

* 21. Design

Question Title

* 22. Vad anser du att den viktigaste funktionen/servicen är hos företag som erbjuder ny teknik för vattenrening och för rening av avloppsvatten (t.ex. god kundservice, lång livslängd, låg driftskostnad, enkel att hantera)?

Question Title

* 23. Om du svarat ja på någon av ovanstående frågor kring investeringar, hur mycket skulle du tänka dig att spendera på en ny teknik för rening av vatten (tusen kronor)

Question Title

* 24. Hur mycket skulle du tänka dig att spendera på en ny teknik för rening av avloppsvatten (tusen kronor)

0 av 24 besvarad(e)
 

T