Screen Reader Mode Icon
Välkommen till Tycho Brahe-sällskapets enkät! Vi vill prova ett nytt och modernare sätt att kommunicera med dig som medlem. Vi vill alltså gärna veta lite om dig, vad du tycker är bra i våra aktiviteter och ännu mer vad du tycker kan förbättras. För att utveckla sällskapet mer behövs också fler som hjälper till på olika nivåer, så var inte rädd för att anmäla dig på något sätt.

I frågor med svarscirklar kan man bara ge ett svar, frågor med kvadrater är flervals och flera svar kan ges. 

Tack för att du deltar i vår enkät. Din feedback är viktig.
0 av 10 besvarad(e)
 

T