Anmälan för visningsträdgård 

* 1. Namn på utställare

* 2. Önskad storlek  på visningsträdgården

* 3. Idé och innehåll för visningsträdgården, i korthet. 

* 4. Namn på visningsträdgården

* 5. Kontaktuppgifter

* 6. Till företag/organisationer: Skulle ni vilja bli sponsor till Stockholm Urban Garden Show och därmed även främja de globala miljömålen eftersom utställningen arbetar för ett framtida grönt och hållbart samhälle?
Ja, vi vill sponsra med:

Tack för din anmälan!

T