Anmälan för visningsträdgård 

Question Title

* 1. Namn på utställare

Question Title

* 2. Önskad storlek  på visningsträdgården

Question Title

* 3. Idé och innehåll för visningsträdgården, i korthet. 

Question Title

* 4. Namn på visningsträdgården

Question Title

* 5. Kontaktuppgifter

Question Title

* 6. Till företag/organisationer: Skulle ni vilja bli sponsor till Stockholm Urban Garden Show och därmed även främja de globala miljömålen eftersom utställningen arbetar för ett framtida grönt och hållbart samhälle?
Ja, vi vill sponsra med:

Tack för din anmälan!

T