Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Vad är demokrati?

Question Title

* 2. Vad demonstrerade arbetarna för 1917?

Question Title

* 3. Vad heter Sveriges Statsminister?

Question Title

* 4. Hur ofta är det riksdagsval i Sverige?

Question Title

* 5. När fick kvinnor rösträtt i riksdagen?

Question Title

* 6. Vilket parti är störst i Markaryd?

Question Title

* 7. Vad betyder allmän och lika rösträtt i Sverige?

Question Title

* 8. Hur gammal måste man vara för att ha rösträtt?

Question Title

* 9. Hur kan man som ung vara med och bestämma i Markaryds kommun?

Question Title

* 10. Vem är Bengt Germundsson

0 av 10 besvarad(e)
 

T