Question Title

* 2. Vilket betyg ger du dagen som helhet?

Question Title

* 3. Vad var det du tyckte var bra med dagen?

Question Title

* 4. Har du några förslag på förbättringar inför nästa gemensamma dag med styrelse och beredning?

Question Title

* 5. Finns det något övrigt du vill framföra?

Nu kommer du få svara på några frågor som hjälper oss mäta våra samverkansmål.

Question Title

* 6. I hur stor utsträckning fyller de forum där ni i förbundets parter regelbundet möts era behov? (Ex styrgrupper, beredningsgrupper, styrelse)

Question Title

* 7. I hur stor utsträckning främjas samverkan mellan er genom dessa forum?

Question Title

* 8. Finns det några som du ser behöver ha bättre kännedom om samordningsförbundet för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag som förbund?

Tack för att du tog dig tid!

Klicka på skicka så är det klart sedan!

T