Frågor om idrotten till dig som går i högstadiet eller gymnasiet.

Följ oss på instagram.com/vaxaochmabra. Där visar vi resultatet från underökningen så snart den är klar.

* 1. Jag är:

* 2. Vilken årskurs går du i?

* 3. Hur viktigt är ämnet ”Idrott och hälsa” för dig?

* 4. Hur ofta brukar du delta på lektionerna i idrott och hälsa?

* 5. Hur är det för dig att delta på idrotten?

* 6. I vilken grad upplever du att du blir stärkt och utvecklas på idrottslektionen?

* 7. På vilket sätt kan du påverka innehållet på lektionerna?

* 8. Hur bra fungerar idrottsmiljöerna (lokaler, omklädningsrum med mera) för dig?

* 9. Känner du dig trygg i samband med idrottslektionen?

* 10. Hur upplever du att tiden mellan idrottslekionen och andra lektioner fungerar?

* 11. Hur ser du på dagarna då du har idrott på schemat?

* 12. Tack för att du tog dig tid och svarade!

Lämna e-post eller telefon här om du vill vara med i vår utlottning av skal och skins till mobiler/paddor/datorer.

T