Question Title

* 1. Hur länge har du fiskat i Skagern?

Question Title

* 2. Vilken/vilka fiskemetoder brukar du använda?

Question Title

* 3. Hur upplever du Abborrfisket under 2017 jämfört med tidigare år?

Question Title

* 4. Hur upplever du Gösfisket under 2017 jämfört med tidigare år?

Question Title

* 5. Hur upplever du Gäddfisket under 2017 jämfört med tidigare år?

Question Title

* 6. Hur upplever du den genomsnittliga storleken på Abborren under 2017 jämfört med tidigare år?

Question Title

* 7. Hur upplever du den genomsnittliga storleken på Gösen under 2017 jämfört med tidigare år?

Question Title

* 8. Hur upplever du den genomsnittliga storleken på Gäddan under 2017 jämfört med tidigare år?

Question Title

* 9. Hur bedömer du tillgången på Gös upp till 50 cm jämfört med tidigare år?

Question Title

* 10. Skriv gärna ett par rader kring dina upplevelser av fiske i Skagern, åsikter, tips eller något annat som du vill framföra till Fiskevårdsområdesföreningen. 

T