Question Title

* 1. Hur ofta brukar du besöka simhallen?

Question Title

* 2. Vilket omklädningsrum/duschrum använder du?

Question Title

* 3. När brukar du oftast besöka simhallen

Question Title

* 4. Hur rent och fräscht är det i omklädningsrummet?

Question Title

* 5. Hur rent och fräscht är det i duschrummet

Question Title

* 6. Hur rent och fräscht är det i simhallen?

Question Title

* 7. Hur bra är servicen och bemötandet från personalen

Question Title

* 8. Hur väl tycker du att avgifterna står i proportion till vad simhallen erbjuder?

Question Title

* 9. Är du nöjd på Vårby Simhall i sin helhet?

Question Title

* 10. Lämna gärna en kommentar.

T