* 1. Hur hög prioritet har denna felanmälan

* 2. Vad gäller felanmälan

* 3. Vill du ha återkoppling på felanmälan

* 4. Är du medlem i BKH

T