Välkommen!

Denna enkät ska besvaras för Shibor födda 2000 - 2015, även nu avlidna. Har du eller har du haft flera Shibor så gör en enkät per hund. Det är någon i familjen där hunden bor nu, eller bodde vid sin död, som ska svara på enkäten, dvs inte uppfödare som eventuellt kan stå som ägare.

Enkätens resultat kommer att ligga till grund för reviseringen av RAS - Rasspecifika Avelsstategier för Shiba. 

Det är mycket önskvärt att din hund är identifierbar, genom registrerat namn eller registreringsnummer. Det är endast avelsrådet som kommer att ha tillgång till de ID-uppgifter du lämnar. Övriga kommer endast att få ta del av sammanställningar utan namn på hundar eller ägare. Om du trots det inte vill lämna ut den informationen så svara ändå på enkäten.

Question Title

* 3. Din hunds identitet; registrerat namn eller registreringsnummer. (Mycket önskvärd men frivillig uppgift)

Question Title

* 4. Namnet på den som svarar på enkäten. (Mycket önskvärd men frivillig uppgift)

T