På Unikum är vi måna om att våra användare ska vara nöjda! Vi blir därför jätteglada om du tar dig tid och svarar på denna korta utvärderingsenkät om den e-utbildning du nu har genomgått (dina svar är självklart anonyma).

Tack på förhand!

Question Title

* 1. Vilken är din roll?

Question Title

* 2. Värdera i vilken utsträckning du tycker att utbildningen har bidragit till följande påståenden.
Svara enligt skala "Inte alls" 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 "Väldigt mycket"

  1 2 3 4 5 6
Nya idéer och perspektiv.
Konkret och användbart innehåll för min egen vardag.
Bättre förutsättningar att ta tillvara på de pedagogiska möjligheter tekniken ger.
Tydliga och användbara kopplingar till de svenska läroplanerna.

Question Title

* 3. Vilka var dina förväntningar på e-utbildningen?

Question Title

* 4. Värdera hur väl utbildningen överensstämde med dina förväntningar.
Svara enligt skala "Inte alls" 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 "Mycket väl"

  1 2 3 4 5 6
Utbildningen överensstämde med mina förväntningar.

Question Title

* 5. Vet du hur du hittar hjälp kring Unikum om du behöver det?

Question Title

* 6. Är det något du hade velat ändra på i utbildningens upplägg?

Question Title

* 7. Vilka två positiva saker tar du med dig från e-utbildningen?

T