Question Title

* 1. Hur kom ni i kontakt med oss?

Question Title

* 2. Hur har arbetet utförts?

  Ja Delvis Nej
Arbetet har utförts enligt våra förväntningar och önskemål
Arbetet har utförts i tid
Arbetet utfördes i sin helhet
Personalen hade gott bemötande
Vi kan tänka oss att anlita er igen
Vi är BF9K-certifierade. Är detta något som varit avgörande då ni valde oss som entreprenör?

Question Title

* 3. Kan vi använda arbetet vi utfört som referensobjekt? Om ja, fyll i kontaktuppgifter för referensperson.

T