Välkommen till Akademi Norrs och Storuman kommuns kompetenskartläggning av arbetsmarknadsbehov.

För att delta i enkäten behöver du registrera dina kontaktuppgifter. Det gäller namn, e-post och telefonnummer.

Uppgifterna hanteras av Akademi Norr och Storuman kommun och delas inte vidare till utomstående part. Region Västerbotten har även tillgång till data men utan kontaktuppgifter.  Svaren behandlas i enlighet med GDPR och kommer inte redovisas så att det är möjligt att utläsa enskilda individers svar. Du kan komma att bli kontaktad utifrån dina svar.
Läs mer om hur vi hanterar dina uppgifter här.

Vid frågor kontakta:
Mona Olofsson mona.olofsson@storuman.se, näringslivskontor/enhet Storuman Kommun

Sara Kandel 073-0800 437, info@akademinorr.se, Akademi Norr

Question Title

* 1. Jag samtycker att mina kontaktuppgifter sparas i enlighet med ovan beskriven text.

T