Du kan bidra till förbättring av anhörigstödet!

Enkäten riktar sig till dig som är anhörig till en närstående som har insatser från kommunens äldreomsorg.

Du som besvarar enkäten är helt anonym. Resultatet kommer sedan att redovisas för enhetschefer och personal på enhetsnivå. En övergripande sammanställning av äldreomsorgens resultat redovisas på kommunens hemsida. 

Enkäten består av 12 frågor. Frågorna besvaras genom att markera det svarsalternativ som stämmer in bäst. Efter varje fråga finns utrymme för kommentarer.  Sist i enkäten finns utrymme att skriva mer och komma med tips och idéer som kan bidra till att förbättra anhörigstödet. 

Om du har frågor om enkäten eller har andra frågor om anhörigstöd hör gärna av dig!Med vänlig hälsning 

Annica Westman
Anhörigkonsulent
Bjurholms kommun
916 81 Bjurholm
Tel: 0932-140 12 eller 070-531 66 62
E-post: annica.westman@bjurholm.se

T