Vi vill först och främst tacka alla deltagare för dessa J-O Brink-dagarna, utan er hade det inte varit möjligt. Nu laddar vi upp för nya dagar 2021, för att vi skall kunna bli ännu bättre skulle vi vilja höra era åsikter. 

Question Title

* 1. Adress (vid önskan om att vara anonym, uteslut dessa fält)

Question Title

* 2. Hur sannolikt är det att du kommer att delta i detta evenemang igen?

Question Title

* 3. Hur välorganiserat var evenemanget?

Question Title

* 4. Hur bekväm kände du dig med att ställa frågor under evenemanget?

Question Title

* 5. Hur vänlig och hjälpsam var personalen under evenemanget?

Question Title

* 6. Hur upplevde du att boendet fungerade?

Question Title

* 7. Hur mycket lärde du dig under evenemanget?

Question Title

* 8. Var du allmänt sett nöjd med föreläsningarna, varken nöjd eller missnöjd eller missnöjd?

Question Title

* 9. Hur upplevde du att anmälan funkade?

Question Title

* 10. Vad kan vi göra bättre tills nästa gång? 

T