Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Bostadsadress

Question Title

* 2. Jag är

Question Title

* 3. Jag är certifierad av: (Obligatorisk)

Question Title

* 4. Certnummer via BSM, obligatorisk

Question Title

* 5. Kopia av ditt certifikat som massör via BSM

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 6. Certnummer via BMM

Question Title

* 7. Kopia av ditt certifikat som Medicinsk Massageterapeut via BMM

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 8. Eventuellt annat certifikat, auktorisation eller legitimation

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 9. Gesällbrev som Massör

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 10. Mästarbrev som Massör

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 11. Anställning som massör eller medicinsk massageterapeut

Question Title

* 12. Arbetstid i timmar per vecka som anställd

0 tim 20 tim 40 tim
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 13. Anställd sedan

Datum

Question Title

* 14. Arbetsgivarintyg

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 15. Egen klinikadress 1

Question Title

* 16. Arbetstid i timmar per vecka på egen klinik 1

0 tim 20 tim 40 tim
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 17. Drivit egen klinik 1 sedan

Datum

Question Title

* 18. Kopia av registreringsbevis eller motsvarande egen klinik 1

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 19. Egen klinikadress 2

Question Title

* 20. Arbetstid i timmar per vecka på egen klinik 2

0 tim 20 tim 40 tim
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 21. Drivit egen klinik 2 sedan

Datum

Question Title

* 22. Kopia av registreringsbevis eller motsvarande egen klinik 2

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 23. Klinik i annat land

Question Title

* 24. Arbetstid i timmar per vecka på egen klinik i annat land

0 tim 20 tim 40 tim
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. Drivit klinik i annat land sedan

Datum

Question Title

* 26. Kopia av registreringsbevis eller motsvarande klinik i annat land

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 27. Jag gick min grundutbildning till certifierad massör på: (Obligatorisk)

Question Title

* 28. Kopia av ditt diplom/betygsutdrag från skolan

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 29. Jag har min behandlingsförsäkring via: (Obligatorisk)

Question Title

* 30. Kopia av försäkringsbrev från försäkringsbolag eller förbund

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 31. Kopia av försäkringsbrev för arbete i annat land

Endast PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF-filtyper.
Välj fil
0 av 31 besvarad(e)
 

T