Screen Reader Mode Icon

Om museer och hållbar utveckling

Enkätsvaren kommer att ligga till grund för föredraget Using the SDGs as a framework to drive museums' contributions to society and a better future med Henry McGhie från Curating Tomorrow och ICOM Sustainability Working Group.

Museernas Vårmöte
Datum: 28 april
Tid: 11.00–12.30

Dina svar bidrar till en utökad förståelse av museernas fokus på hållbarhet i sina verksamheter idag och eventuella stödbehov framöver. 

Arrangör: Svenska ICOM


Question Title

* 1. Vilka av följande områden tycker du att Svenska ICOM och museer i Sverige bör fokusera på under de närmaste fem åren? Välj max 5 svar.

Question Title

* 2. Hur relevanta är följande påståenden tycker du för museer i Sverige i allmänhet (före Covid-19 pandemin)? Välj 1 svar.

- Vi är engagerade i säkerställandet att människor i vårt sammanhang (våra besökare, samarbetspartners, medarbetare, ledare, intressenter etc.) har nödvändig information, kunskap och färdigheter för att bidra till en hållbar framtid.

Question Title

* 3. Hur relevanta är följande påståenden tycker du för museer i Sverige (före Covid-19 pandemin)? Välj 1 svar.

- Vi är aktivt engagerade i säkerställandet att människor i vårt sammanhang (våra besökare, samarbetspartners, medarbetare, ledare, intressenter etc.) har lika tillgång till att delta i kulturlivet och har lika möjligheter att bidra till det kulturella livet i samhället. Vi är fast beslutna att se till att ingen blir ”lämnad kvar”.

Question Title

* 4. Hur relevanta är följande påståenden tycker du för museer i Sverige (före Covid-19 pandemin)? Välj 1 svar.

- Vi är aktivt engagerade i säkerställandet att kunskapspotentialen i våra resurser - tom våra samlingar och program - inte är hinder för en hållbar framtid.

Question Title

* 5. Hur relevanta är följande påståenden tycker du för museer i Sverige (före Covid-19 pandemin)? Välj 1 svar.

- Vi styr aktivt våra vardagliga beslut, budgetarbete, driftarbete, upphandlingar och ledning mot skapandet av en hållbar framtid.

Question Title

* 6. Hur relevanta är följande påståenden tycker du för museer i Sverige (före Covid-19 pandemin)? Välj 1 svar.

- Vi är aktivt engagerade i att verka gränsöverskridande och tvärsektionellt, och rikta våra partnerskap och samarbeten för att skapa en hållbar framtid för alla.

Question Title

* 8. Vilka tycker du är de tre viktigaste ÅTAGANDEN ditt museum, och museer i allmänhet, bör ta för att säkra ett hållbart samhälle, miljö och ekonomi?

Question Title

* 9. Vilka tycker du är de tre viktigaste ÅTGÄRDERNA ditt museum, och museer i allmänhet, bör vidta för att nå upp till målen för hållbar utveckling?

Question Title

* 10. Mellan 1-10, hur mycket tycker du personligen att museer bör fokusera på hållbar utveckling, som grund för dess aktiviteter och erbjudanden?

0 av 10 besvarad(e)
 

T