En digital självskattningsenkät som fylls i av alla prerehabiliterinade verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Skaraborg. Varje deltagares självskattningsenkät ska registreras in här, syftet är att bättre kunna mäta insatsens resultat och resultaten på gruppnivå där det går att göra jämförelser mellan grupper, exempelvis mellan kvinnor och män.

Question Title

3. In-/utregistreringsdatum

Datum

Question Title

6. Kön

Question Title

7. Om du står inför uppstart; vad har du för försörjning när du går in i aktiviteten?

Om du står inför avslut; vilken försörjning kommer du ha efter aktiviteten?(välj flera alternativ om aktuellt)

Question Title

8. Hur bedömer du din nuvarande:

  1. Dålig 2. 3. 4. 5. 6. God
Aktivitetsnivå?
Fysiska hälsa?
Psykiska hälsa?
Självkänsla?
Relation till familj/vänner?
Ekonomiska situation
Vardagliga struktur/förmåga att hantera vardagen
Förmåga att koncentrera dig
Förmåga att förstå instruktioner
känsla av balans i tillvaron?
Känsla av välbefinnande/tillfredsställelse i livet
Syn (förväntan) på framtiden?

Question Title

9. Hur många timmars aktivitet per vecka kommer du börja på i aktuell insats om du står inför uppstart? / Hur många timmars aktivitet per vecka har du uppnått i aktuell insats om du avslutat insatsen?

Question Title

10. Hur tycker du din hälsa som helhet är (fysisk & psykisk) i förhållande till att kunna sköta ett arbete?

Question Title

11. Hur ser du på dina förutsättningar att kunna få ett arbete och eller kunna jobba igen?

Question Title

12. Besvara denna fråga endast om du håller på att avsluta insatsen; vad ska du göra efter insatsen?

 
100% of survey complete.

T