Question Title

* 1. (Om du fick välja) vilka dagar hade passat för dig? (Träningar)

Question Title

* 2. Hur många gånger i veckan? (Träningar)

Question Title

* 3. Kön?

Question Title

* 4. Medlemsavgift och deltagaravgift är obligatoriskt för att få delta i träningar och matcher. Deltagaravgiften täcker försäkringen för dem aktiva spelarna. Medlemsavgiften i NIF är 150kr.

Vad tycker du är en rimlig summa för deltagaravgift?

Question Title

* 5. Vilket år är spelaren född?

T