Detta är en undersökning utförd av Spånlöts Samfällighet.

Styrelsen har beslutat att följa upp bytet av TV och Bredbandsleverantör med en enkätundersökning. Målet är att mäta kundnöjdheten och jämföra resultatet med situationen före bytet till Com Hem. Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för styrelsen ska få en bild av om någonting kan förbättras.
De uppgifter du lämnar hanteras konfidentiellt, endast en av styrelsen utsedd enkätansvarig hanterar de ifyllda enkäterna. Resultatet redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen särskild persons svar kan utläsas. Enkäten tar bara några minuter att besvara.

Tack för din medverkan / Styrelsen   

Question Title

* 1. Har ni varit i kontakt med Com Hems kundservice de senaste 6 månderna?

Question Title

* 2. I vilket ärende har ni kontaktat Com Hems kundservice?

Question Title

* 3. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Com Hems Kundservice till en vän eller kollega?

INTE ALLS SANNOLIKT
OERHÖRT SANNOLIKT

Question Title

* 4. Hur många TV apparater finns i ert hem?

Question Title

* 5. Har ni fler än en TV-Box från Com Hem (s.k Syskonabonnemang)?

Question Title

* 6. Hur många Google Chromecast och/eller Apple-TV finns i ert hem?

Question Title

* 7. Hur ofta ser ni på Com Hem Play via Google Chromecast eller Apple-TV?

Question Title

* 8. Har ni parabol eller takantenn som komplement till samfällighetens utbud?

Question Title

* 9. Har ni uppgraderat kanalpaketet med fler kanaler från Com Hem än det paket som ingår i samfällighetsavgiften?

Question Title

* 10. Är din TV box ansluten via datakabel eller via någon trådlös lösning?

Question Title

* 11. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vår TV lösning till en vän eller kollega?

INTE ALLS SANNOLIKT
OERHÖRT SANNOLIKT

Question Title

* 12. Hur många datorer finns i ert hem?

Question Title

* 13. Hur många Smarta telefoner och läsplattor finns i hemmet?

Question Title

* 14. Använder ni bredbandsroutern (WiFi) från Com Hem?

Question Title

* 15. Har ni fast telefoni från Com Hem?

Question Title

* 16. Har ni uppgraderat bredbandet till högre hanstighet än de 100 mbit/s som ingår i samfällighetsavgiften?

Question Title

* 17. Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera vår Bredbandslösning till en vän eller kollega?

INTE ALLS SANNOLIKT
OERHÖRT SANNOLIKT

Question Title

* 18. Övriga synpunkter?

Question Title

* 19. Vilken adress bor ni på? (denna frågan ställs endast för att sortera bort ev dubletter då varje hushåll endast kan svara en gång)

T