På Ledarskapsarenan den 6 maj kommer vi att tillsammans skapa ett laboratorium för att om- och nyskapa ord och dess betydelser. Begreppslabbets syfte är att stimulera förflyttningen bort från det new public management-språk som styr oss att fokusera på tillväxtlogiker, mot begrepp som stimulerar samverkan och hållbarhet.
Ord som ständigt upprepas i många organisationer idag beskriver instrumentell progression och starkt målfokus. Det gäller såväl civilsamhället som flera andra samhällsområden. Språket som växt upp för att beskriva och driva på den utvecklingen agerar som ett ständigt tryck. Begreppslabbet vill ta omsorg om ett annat språk; ett språk som beskriver nyanser, samspel och komplexitet.
Svara här på två frågor om vilka begrepp som du tycker begränsar din organisation, och vilka begrepp som du kanske saknar i ditt uppdrag. Det tar uppskattningsvis ca 5 minuter, och alla inkomna svar kommer sedan att ligga som grund för mötesplatsens begreppslabb.

Question Title

* 1. Vilka begrepp upplever du som mest begränsande och utmanande i din verksamhet?

Question Title

* 2. Vilka upplevelser, kompetenser och tillvägagångssätt vill du ha större fokus på och fler ord för?

T