Lider du av magproblem

Om du har svarar ja på någon eller flera frågor nedan, är det troligt att du skulle kunna förbättra din hälsa genom kost- eller livsstilsförändringar.
Ta testet och första steget till en bättre helhetshälsa tillsammans med oss på ProactiveMedicine. Läs mer på vår webb: www.proactivemedicine.se

Question Title

* 1. Känner du dig ofta uppsvälld efter måltider?

Question Title

* 2. Har du ofta gaser och/eller rapningar?

Question Title

* 3. Har du avföring som luktar illa eller inte är välformad?

Question Title

* 4. Ser du bitar av osmält mat i avföringen?

Question Title

* 5. Har du diarré eller är du förstoppad?

Question Title

* 6. Lider du av ångest eller depression?

Question Title

* 7. Har du eksem eller hudproblem?

Question Title

* 8. Har du viktproblem?

Question Title

* 9. Har du matintoleranser?

Question Title

* 10. Adress

0 av 10 besvarad(e)
 

T