Question Title

Hosta kan bero på allt ifrån att en smula har hamnat i fel strupe eller dammpartiklar i inandningsluften till en infektion i lungorna. 

Vad bör du tänka på vid plötslig hosta?

T