Lider du av stress och stressrelaterade problem?

Om du har svarar ja på någon eller flera frågor nedan, är det troligt att du skulle kunna förbättra din hälsa genom kost- eller livsstilsförändringar.
Ta testet och första steget till en bättre helhetshälsa tillsammans med oss på ProactiveMedicine. Läs mer på vår webb: www.proactivemedicine.se

Question Title

* 1. Har du socker- eller saltbegär?

Question Title

* 2. Har du svårt att somna eller vaknar du ofta under natten?

Question Title

* 3. Känner du dig trött och inte utvilad när du vaknar på morgonen?

Question Title

* 4. Känner du ofta dig uppvarvad och trött på samma gång?

Question Title

* 5. Efter träning blir du matt och trött

Question Title

* 6. Lider du av panikattacker eller rycker ofta till, lider du av ångest eller depression?

Question Title

* 7. Har du ofta humörsvängningar?

Question Title

* 8. Lider du av viktproblem?

Question Title

* 9. Blir du ofta sjuk eller förkyld?

Question Title

* 10. Adress

0 av 10 besvarad(e)
 

T