Enkät till The Place konsulter

Denna enkät är för dig som är konsult på The Place, vi vill veta hur du har haft det under denna tid! Tack för att du tar dig tid och svarar. 

Question Title

* 1. Har du haft möjlighet att arbeta hemifrån under pandemin? (Om svaret är nej, hoppa till fråga 6)

Question Title

* 2. Hur tycker du att det har gått att arbeta hemifrån/digitalt?

Question Title

* 3. Om ja, vad har varit positivt? Vad har varit negativt? Kommentera gärna:

Question Title

* 4. Gick omställningen till att börja jobba hemifrån smidigt?

Question Title

* 5. Jobbar du fortsatt hemifrån?

Question Title

* 6. Har du fått ett nytt uppdrag under perioden och introducerats till nya jobbet digitalt?

Question Title

* 7. Om ja, hur har det gått?

T