Erfarenheter och kunskap i relation till tjänstens kompetensprofil

Hej!

Välkommen till rekryteringsformuläret för tjänsten som kommunikatör hos MÄN.

För frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta: hanna.navier@mfj.se.

Välkommen med din ansökan!

* 1. Kontaktuppgifter

* 2. Berätta varför du vill jobba hos oss på MÄN.

* 3. När kan du börja?

Beskriv kortfattat vilka erfarenheter och kunskaper du har kring respektive tema nedan.

* 4. Du är en kunnig skribent som kan skriva olika former av journalistisk text på engelska och svenska


* 5. Du har erfarenhet av att producera innehåll för digitala kanaler.

* 6. Har goda kunskaper om genus, maskulinitetsnormer och våldsförebyggande arbete
 

* 7. Du har kunskap om antirasism och intersektionella perspektiv och/eller levd erfarenhet av att utsättas för rasism.

* 8. Klicka i vad du har av nedanstående kunskaper 

Stort tack för dina svar! Vi önskar även få in två arbetsprover med exempel på tidigare arbeten av olika karaktär. Exempelvis en journalistisk text du skrivit, en produkt du varit redaktör för eller en kampanj eller film du har gjort för sociala medier. Mejla arbetsproverna till ansokan@mfj.se. Vi kallar till intervju löpande och tillsätter tjänsten direkt när vi hittat en lämplig kandidat.  

Klicka på knappen "klar" nedan för att skicka in din ansökan!

T