For English, go to: http://bit.ly/engS3campus
Detta är en kort, anonym och såklart frivillig enkät om din upplevelse av den självkörande skyttelbussen vid Chalmers campus Johanneberg. Insamlingen sker i forskningssyfte av forskningsinstitutet RISE Viktoria.

Question Title

Nu när du åkt med, hur ställer du dig då till följande frågor och påståenden?

<span style="color: #000000;">Nu när du åkt med, hur ställer du dig då till följande frågor och påståenden?</span>

Question Title

* 1. Jag tycker att den självkörande skytteltjänsten är…

Question Title

* 2. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 3. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 4. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 5. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 6. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 7. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 8. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 9. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 10. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 11. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 12. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 13. Jag tycker att tjänsten är...

Question Title

* 14. Nämn tre skäl för dig att använda skytteltjänsten:

Question Title

* 15. Nämn tre skäl för dig att inte använda skytteltjänsten:

Question Title

* 16. Hur många gånger har du använt den självkörande skytteltjänsten vid Chalmers campus Johanneberg?

Question Title

* 17. Det är viktigt för mig att det finns en fordonsvärd ombord.

Question Title

* 18. Skulle du föredra att åka i skytteln med eller utan andra resenärer?

Question Title

* 19. Hur mycket skulle du vara villig att betala för att åka med den specifika tjänsten?

Question Title

* 20. När det gäller att testa ny teknologi är jag vanligtvis...

Question Title

* 21. Jag är van att vistas i området Chalmers campus Johanneberg

Question Title

* 22. Ungefär hur ofta befinner du dig i området?

Question Title

* 23. Har du ett aktivt busskort (till exempel månadskort)?

Question Title

* 24. Ungefär hur många dagar i veckan åker du med kollektivtrafik?

0 7
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 25. Ålder

Question Title

* 26. Könstillhörighet

Question Title

* 27. Vad är din huvudsakliga sysselsättning?

Question Title

* 28. Saknar du någon fråga? Här finns plats för ytterligare kommentarer.

Stort tack för din medverkan!

T