Question Title

* 1. Intresset och användningen av elfordon och hybrider i Stockholm ökar stadigt. Vi i styrelsen får många frågor kring vilka ladd-möjligheter som finns att tillgå, främst från mäklare som ser detta som ett stort mervärde för en förening, inte minst vår som har miljöaspekten som en stor faktor. I de investeringar som görs löpande. Vi vill därför med denna enkät få en uppfattning av hur ni medlemmar tänker kring Ert framtida bilägande och därmed göra dimensionering för laddning av elbilar och ladd-hybrider på samfällighetens parkering bättre. Om intresse finns, kommer vi gå vidare i arbetet och naturligtvis då återkomma med mer och utförligare information.Fyll i ditt namn, port och lägenhetsnummer (Som står på ytterdörren, inte det nummer som står hos skatteverket) och svara på frågorna nedan.
Namn:

Question Title

* 2. Port:

Question Title

* 3. Lägenhetsnummer(ytttersidan av dörren):

Question Title

* 4. Skulle det påverka ditt val av biltyp, om vi i samfälligheten hade tillgång till laddnings-stationer för elbil eller ladd-hybrid?

Question Title

* 5. Planerar du för att ditt nästa bilköp blir en elbil eller ladd-hybrid?

Question Title

* 6. Vilken startkostnad dag 1 (engångskostnad för ladd-rätt) är du beredd att betala för att kunna ladda din elbil eller ladd-hybrid?(ex.vis fören villaägare är den kostnaden ca. 20 000kr)

Question Title

* 7. Vilket pris ār du beredd att betala per kWh?

Question Title

* 8. Är du fortfarande intresserad av att skapa ladd-möjligheter även om antalet vanliga parkeringsplatser då skulle minska?

T