Question Title

* Ange Datumet: år-månad-dag

Question Title

* Instruktörsnamn

Question Title

* Din profession ?

Var vänlig välj ett av alternativen. Använd gärna kommentarer för att nyansera ditt svar. Tack för att du hjälper till att utveckla utbildningen! Du svarar anonymt.

Question Title

* Kapitel 1. Inledning

Question Title

* Kapitel 2. Vad är en kemhändelse?

Question Title

* Kapitel 3. Utlarmning och framkörning

Question Title

* Kapitel 4. Riskbedömning

Question Title

* Kapitel 5. Åtgärder på skadeplats

Question Title

* Kapitel 6. Effekter och symtom

Question Title

* Kapitel 7. Personligt skydd

Question Title

* Kapitel 8. Livräddande åtgärder

Question Title

* Kapitel 9. Personsanering

Question Title

* Kapitel 10. Triage och medicinsk behandling

Question Title

* Kapitel 11. Försvårande omständigheter

Question Title

* Allmänt.
Finns det något annat som du vill återkoppla till kursledningen om vad gäller innehåll, layout, inlärningsupplevelse m.m.

T