Välkommen till MERC Student:s ansökningsformulär.

MERC Student är ett studentnätverk med syftet att tidigt introducera studenter till nätverkande och ledande företag i branschen. Studentnätverket riktar sig till studenter som studerar inom ramarna för fastigheter och samhällsbyggnad. Målet är att bredda och fördjupa studenters kunskap om både branschens stora bredd och om de specifika arbetsområdena.

T