Question Title

* 1. Utbildningens syfte och innehåll motsvarade förväntningarna?

Question Title

* 2. Jag hade tillräckligt med förkunskaper innan utbildningen?

Question Title

* 3. Utbildningens upplägg var bra

Question Title

* 4. Jag har bidragit till att utbildningens syfte har uppnåtts?

Question Title

* 5. Föreläsaren/föreläsarna har erforderlig kompetens inom området?

Question Title

* 6. Föreläsaren/föreläsarnana har skapat intresse och motivation?

Question Title

* 7. Skulle du känna Dig trygg i att använda en defibrillator i skarpt läge?

Question Title

* 8. Slutomdöme: Vad anser du om kursen i helhet?

Question Title

* 9. Skulle du tänka dig att rekommendera denna kurs till någon annan?

T