Hej!

Tillsammans med we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, vill vi höra dina tankar kring hållbar utveckling och framtidens samhälle. Det är några snabba frågor och vi ser fram emot dina svar! 

Tusen tack!

Hur gammal är du?

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 2. Vilket kön identifierar du dig som?

Hur mycket kunskap anser du att du har om FN:s 17 globala hållbarhetsmål/globala målen?

Question Title

* 4. Hur mycket kunskap anser du att du har om FN:s 17 globala hållbarhetsmål/globala målen?

Vad tror du påverkar din bild av hur världen mår och utvecklas? (t.ex. klimat, ekonomisk utveckling, politik etc.)

Question Title

* 5. Vad tror du påverkar din bild av hur världen mår och utvecklas? (t.ex. klimat, ekonomisk utveckling, politik etc.)

Varifrån får du mest information och kunskap om hur världen mår och utvecklas? (t.ex. klimat, ekonomisk utveckling, politik etc.)

Question Title

* 6. Varifrån får du mest information och kunskap om hur världen mår och utvecklas? (t.ex. klimat, ekonomisk utveckling, politik etc.)

Känner du dig hoppfull över hur världen kommer se ut år 2030? (t.ex. att vi kan rädda miljön och utrota fattigdom)

Question Title

* 7. Känner du dig hoppfull över hur världen kommer se ut år 2030? (t.ex. att vi kan rädda miljön och utrota fattigdom)

Vilka områden tycker du är viktigast att tänka på när det kommer till hållbar utveckling?

Question Title

* 8. Vilka områden tycker du är viktigast att tänka på när det kommer till hållbar utveckling?

Beskriv med en mening hur du tror att Sverige ser ut år 2030.

Question Title

* 9. Beskriv med en mening hur du tror att Sverige ser ut år 2030.

Känner du att du får relevant kunskap från skolan om hur du kan förbereda dig för de samhällsutmaningar som diskuteras idag? (t.ex. ojämlikhet, ohälsa och robotisering)

Question Title

* 10. Känner du att du får relevant kunskap från skolan om hur du kan förbereda dig för de samhällsutmaningar som diskuteras idag? (t.ex. ojämlikhet, ohälsa och robotisering)

Anser du att du är informerad om positiva lösningar och projekt som genomförts för att göra världen bättre? (t.ex. lagar som förbjuder farliga kemiska ämnen, cirkulärekonomi, tekniska framgångar)

Question Title

* 11. Anser du att du är informerad om positiva lösningar och projekt som genomförts för att göra världen bättre? (t.ex. lagar som förbjuder farliga kemiska ämnen, cirkulärekonomi, tekniska framgångar)

Är du villig att förändra din livsstil för att påverka samhället/världen att bli mer hållbar? (t.ex. äta vegetariskt, köpa färre kläder, cykla eller gå mer istället för att ta bussen)

Question Title

* 12. Är du villig att förändra din livsstil för att påverka samhället/världen att bli mer hållbar? (t.ex. äta vegetariskt, köpa färre kläder, cykla eller gå mer istället för att ta bussen)

Känner du att du har möjlighet att engagera dig för att samhället ska bli bättre?

Question Title

* 13. Känner du att du har möjlighet att engagera dig för att samhället ska bli bättre?

Vet du hur du skulle kunna gå till väga för att påverka samhällsutvecklingen i din hemort?

Question Title

* 14. Vet du hur du skulle kunna gå till väga för att påverka samhällsutvecklingen i din hemort?

Vilka anser du HAR störst ansvar i att samhället och världen ska bli mer hållbar? (OBS: inte vilka som du anser TAR störst ansvar)

Question Title

* 15. Vilka anser du HAR störst ansvar i att samhället och världen ska bli mer hållbar? (OBS: inte vilka som du anser TAR störst ansvar)

Vilka anser du TAR mest ansvar i att samhället och världen ska bli mer hållbar?

Question Title

* 16. Vilka anser du TAR mest ansvar i att samhället och världen ska bli mer hållbar?

Vilka faktorer är viktigast för att du ska känna dig motiverad att förändra din livsstil? (t.ex. äta vegetariskt, köpa mindre kläder, cykla eller gå mer istället för att ta bussen)

Question Title

* 17. Vilka faktorer är viktigast för att du ska känna dig motiverad att förändra din livsstil? (t.ex. äta vegetariskt, köpa mindre kläder, cykla eller gå mer istället för att ta bussen)

Vad anser du att du saknar för att kunna göra skillnad i samhället?

Question Title

* 18. Vad anser du att du saknar för att kunna göra skillnad i samhället?

T