Hej!

Tillsammans med we_change, Sveriges största hållbarhetssatsning för unga, vill vi höra dina tankar kring hållbar utveckling och framtidens samhälle. Det är några snabba frågor och vi ser fram emot dina svar! 

Tusen tack!

* 1. Hur gammal är du?

* 2. Vilket kön identifierar du dig som?

* 4. Hur mycket kunskap anser du att du har om FN:s 17 globala hållbarhetsmål/globala målen?

* 5. Vad tror du påverkar din bild av hur världen mår och utvecklas? (t.ex. klimat, ekonomisk utveckling, politik etc.)

* 6. Varifrån får du mest information och kunskap om hur världen mår och utvecklas? (t.ex. klimat, ekonomisk utveckling, politik etc.)

* 7. Känner du dig hoppfull över hur världen kommer se ut år 2030? (t.ex. att vi kan rädda miljön och utrota fattigdom)

* 8. Vilka områden tycker du är viktigast att tänka på när det kommer till hållbar utveckling?

* 9. Beskriv med en mening hur du tror att Sverige ser ut år 2030.

* 10. Känner du att du får relevant kunskap från skolan om hur du kan förbereda dig för de samhällsutmaningar som diskuteras idag? (t.ex. ojämlikhet, ohälsa och robotisering)

* 11. Anser du att du är informerad om positiva lösningar och projekt som genomförts för att göra världen bättre? (t.ex. lagar som förbjuder farliga kemiska ämnen, cirkulärekonomi, tekniska framgångar)

* 12. Är du villig att förändra din livsstil för att påverka samhället/världen att bli mer hållbar? (t.ex. äta vegetariskt, köpa färre kläder, cykla eller gå mer istället för att ta bussen)

* 13. Känner du att du har möjlighet att engagera dig för att samhället ska bli bättre?

* 14. Vet du hur du skulle kunna gå till väga för att påverka samhällsutvecklingen i din hemort?

* 15. Vilka anser du HAR störst ansvar i att samhället och världen ska bli mer hållbar? (OBS: inte vilka som du anser TAR störst ansvar)

* 16. Vilka anser du TAR mest ansvar i att samhället och världen ska bli mer hållbar?

* 17. Vilka faktorer är viktigast för att du ska känna dig motiverad att förändra din livsstil? (t.ex. äta vegetariskt, köpa mindre kläder, cykla eller gå mer istället för att ta bussen)

* 18. Vad anser du att du saknar för att kunna göra skillnad i samhället?

T