Question Title

* 1. Jag bor i...

Question Title

* 2. Hem ljuva hem
Berätta om din bostad. Bor du till exempel högt upp? Eller har du en egen trädgård, finns det en gemensam gård eller har du en balkong? Vad ser du från ditt fönster? Har du för många rum eller för få?

Question Title

* 3. Jag och Flemingsberg

Question Title

* 4. Flyttfåglar
Hur kommer det sig att du bor just där du bor nu? Var har du bott tidigare? Känner du dig hemma? Vad skapar hemkänsla för dig? Har du planer på att flytta och i så fall varför och vart?

Question Title

* 5. Favoritplatser
Vilka platser uppskattar du i Flemingsberg? Finns det platser som du av någon anledning inte tycker om? Finns det andra platser i närheten som du gärna besöker eller undviker? Motivera ditt svar.

Tips! Ladda upp en bild av din favoritplats på Samtidsbild:
http://samtidsbild.se/ när du är klar med enkäten. Tack!

Question Title

* 6. Förändring och framtid
Enligt planer och visioner ska Flemingsberg år 2050 ha en levande stadskärna och det kommer därför att byggas för nya bostäder, service, handel och kultur. Vad tror du att Flemingsberg kommer att vara för plats i framtiden? Är det något du tycker saknas nu och som du önskar ska finnas då? Tror du att du kommer att bo här då? Varför? Varför inte?

Question Title

* 7. I mina och andras ögon
Hur ser du på Flemingsberg? Vad tror du andra har för bild av Flemingsberg? Motivera dina svar.

Question Title

* 8. Nära och kära
Lever du ensam eller tillsammans med andra? Hur ser din familj och ditt umgänge ut? Umgås du med någon som bor i närheten? Var bor dina vänner och din släkt?

Question Title

* 9. Vardag och fest
Hur ser dina dagar ut? Var handlar du? Hur tar du dig runt? Bil, cykel eller kollektivtrafik? Vad gör du för att roa dig och för att koppla av? Beskriv gärna med konkreta exempel.

Question Title

* 10. Minnen
Berätta om ett minne förknippat med Flemingsberg. En särskild plats, en byggnad, en händelse eller eller personer du mött.

Question Title

* 11. Skriv vad du vill!
Här kan du skriva något ytterligare som inte passat in under någon av rubrikerna.

Question Title

* 12. Förnamn

Question Title

* 13. Efternamn

Question Title

* 14. Gatuadress

Question Title

* 15. Ort, kommun

Question Title

* 16. Kön

Question Title

* 17. Ålder

Question Title

* 18. Yrke/sysselsättning

Question Title

* 19. Telefonnummer

Question Title

* 20. E-post

Question Title

* 21. Jag samtycker till att Stockholms läns museum använder min berättelse i sin verksamhet och får publicera den på internet.

Question Title

* 22. Jag samtycker till att Stockholms läns museum använder min berättelse i sin verksamhet och får publicera den på internet anonymt.

Den ifyllda enkäten och tillhörande personuppgifter blir en del av Stockholms läns museums kulturhistoriska arkiv och kommer att bevaras och förvaltas för kommande generationer och för historiska och vetenskapliga forskningsändamål. Behandlingen av det insamlade materialet sker på laglig grund och med stöd av ett allmänt intresse, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Stockholms läns museum behandlar dina personuppgifter enligt rådande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Stiftelsen Stockholms läns museum org. nr 802011-2036, Box 4151, 141 51 Huddinge, tel (museichef): 08-586 194 40, mejladress: museet@stockholmslansmuseum.se. Genom att klicka på ”KLAR” samtycker jag till att mina personuppgifter samt de ifyllda enkätsvaren behandlas och arkiveras hos Stockholms läns museum på ovan beskrivna sätt.

T