Årsenkät 2022

Vi tar gärna emot din feedback på Centrum för fotografis verksamhet under 2022. Här kan du bidra med din åsikt om våra utställningar, medlemsaktiviteter och programverksamhet. 

Question Title

* 1. Hur upplever du på en skala från 1-10 verksamheten på Centrum för fotografi?

Question Title

* 2. Hur upplever du vår nya lokal på Bjurholmsplan 26?

Question Title

* 3. Vilka programaktiviteter har du deltagit i under året? Workshops, föreläsningar, visningar, samtal mm.

Question Title

* 4. Vilka programaktiviteter hade du velat se mer av under år 2023?

Question Title

* 5. Vilka medlemsaktiviteter och medlemsförmåner tog du del av under året? Open calls, salongen, prenumerationer, rabatter mm.

Question Title

* 6. Vilka medlemsaktiviteter och medlemsförmåner hade du velat se mer av under 2023?

Question Title

* 7. Under 2022 lanserades vår nya webbplats. Hur upplever du att den fungerar?

Question Title

* 8. Sedan pandemin har vi börjat sända mer programaktiviteter live över Zoom och Instagram. Hur tycker du vår digitala närvaro fungerar?

Question Title

* 9. CFF fortsätter med sin nationella satsning och blir mer aktiva runt om i landet. Vart hade du velat se fler aktiviteter från oss? 

Question Title

* 10. Årets Salong CFF hölls i Stockholm, Malmö och Göteborg. Hur upplevde du salongen? Vad hade vi kunnat göra bättre?

T