Question Title

* 1. Sverige har tre demokratiska nivåer: riks-, region- och kommunnivåerna. Vad fattar man beslut om på den regionala nivån?

Question Title

* 2. Vilken är den högst beslutande politiska nivån i Västra Götalandsregionen?

Question Title

* 3. Hur mycket betalar du i regionskatt till Västra Götalandsregionen?

Question Title

* 4. Vad har Västra Götalandsregionen och Galenskaparnas Roy och Roger gemensamt?

Question Title

* 5. Västtrafik ansvarar för kollektivtrafiken, bussar, lokal- och regionaltåg i vårt län. Vem äger Västtrafik?

Question Title

* 6. Hur många av Västra Götalandsregionens 55 000 anställda jobbar med hälso- och sjukvård?

Question Title

* 7. På hur många platser finns Västra Götalandsregionens sjukhus?

Question Title

* 8. Om du har ont i en tand kan du gå till Folktandvården. Är den en del av Västra Götalandsregionen?

Question Title

* 9. I Västra Götaland finns drygt 200 vårdcentraler. Hur många av dem drivs av Närhälsan, Västra Götalandsregionens primärvård?

Question Title

* 10. Västra Götalandsregionens arbete med regional utveckling omfattar många olika delar. Vilket alternativ är rätt?

Question Title

* 11. Vilket av följande grönområden i Göteborg är en del av Västra Götalandsregionen?

Question Title

* 12. Vilket av följande kultur- eller nöjesverksamheter ägs och drivs av Västra Götalandsregionen?

T