Question Title

* 1. Hur upplever du organisationen av SAFF Cupen som helhet?

Question Title

* 2. Hur upplevde du kommunikationen mellan SAFF och medverkande innan cupen?

Question Title

* 3. Hur upplever du kvalittén på SAFF cupen i jämförelse med andra fotbollscuper?

Question Title

* 4. Hur upplever du servicen hos sekretariat och arrangör under cupen? 

Question Title

* 5. Vad tyckte du om café, lunch och kioskserverinegn under cupen? (Kvalitet, utbud, pris mm)

Question Title

* 6. Övriga synpunkter att ta i beaktning inför nästa års SAF Cup

Question Title

* 7. Hur troligt är det att du skulle rekomendera SAFF cupen till andra?

Question Title

* 8. Adress

T