Background

HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities), www.herca.org jest stowarzyszeniem zrzeszającym 49 urzędów kompetentnych w dziedzinie ochrony radiologicznej z 31 krajów europejskich.

Grupa robocza HERCA do spraw zastosowań weterynaryjnych skupia się obecnie na działalności związanej z badaniami RTG związanymi z handlem końmi. Celem działań grupy jest zbadanie możliwości opracowania europejskich protokołów standardowych dla pozamedycznych zastosowań badań RTG koni.
 
Ten kwestionariusz został rozesłany do lekarzy weterynarii różnych krajów Europy. Udział w sondażu jest całkowicie anonimowy. Odpowiedzi będą identyfikowane jedynie według krajów, w których były wypełnione kwestionariusze.
 

Uprzejmie prosimy o Państwa odpowiedzi. Wypełnienie kwestionariusza nie zajmie więcej niż 5 minut.
 
Dziękujemy za udział w badaniu.

T